Feeds:
Innlegg
Kommentarer

På mange måter likner profeten Muhammad en sauegjeter. Han forteller flokken hvor de skal oppholde seg, hva de skal spise, og hvem som får lov til å parre seg med hverandre.

I likhet med hvordan sauegjeteren lager rammer rundt sauenes liv har profeten Muhammed lagd klare rammer for hvordan muslimer skal leve sine liv. Dette har ført til at Islam har lover og regler for de fleste av livets gjøremål. Faktisk er det ingen annen religion i verden som har et så omfattende system av lover og regler som de man finner i Islam.

Ideologien i Islam er forlokkende ettersom livet blir forutsigbart og enkelt å forholde seg til. I tillegg får muslimer evig liv så lenge de holder seg innenfor reglene. Det er ikke rart muslimer lurer på hvorfor ikke flere omfavner denne religionen.

Problemet er at når muslimer utfører sine gjøremål på ren automatikk, så vil de gå inn i en mental dvale. De vil ikke opprettholde egne vurderinger og refleksjoner som er nødvendig for at hjernen skal utvikles. Dermed vil hjerneaktiviteten gå ned og mange hjerneceller vil svinne hen og dø. Dette er det biokjemiske grunnlaget for den hjernevaskingen man finner i muslimske kulturer.

Det er derfor urovekkende at gjeteren Muhammed bestemmer hvilken moral og hvilke verdier sauene skal ha. Muhammed levde på 600-tallets Arabia hvor de fleste verdiene og holdningene var basert på uvitenhet og frykt. Disse står i sterk kontrast til de man finner i dagens vestlige samfunn som er basert på fornuft og vitenskapelige prinsipper.

Islam med sine 1,5 milliarder sauer er vel den største saueflokken i verden?

Mangel på kritisk tenkning kom på 2.plass over de verste antivestlige holdningene i muslimske kulturer. Se hvem som topper listen!

Chris d=O

Reklamer

Hvordan blir det hvis man ikke kan ytre sine meninger fritt i et samfunn?

De fleste ender vel med rompa i været!

For det første vil man ikke være i stand til å kritisere svakheter i samfunnet. I muslimske kulturer er dette synlig ved at majoriteten av befolkningen fortsatt har en religiøs overbevisning. Med en religiøs virkelighetsoppfatning er man ikke i kontakt med den virkelige verden fordi man både tillegger årsaken til hendelser til faktorer som ikke eksisterer, og fordi man baserer sin moral på religiøse verdier som ikke er basert på realiteter.

Denne tegnekampanjen er en grunnleggende kritikk til Islam fordi den representerer en svakhet i vårt opplyste samfunn. Man kan si at man kjemper for ytringsfriheten og sin rett til å si og tegne hva man vil, men man kommer ikke utenom det faktum at kritikk har som mål å reparere et svakt ledd i samfunnet. Dette er grunnen til at Islam så til de grader får kjenne på ytringsfrihetens grenser.

Hvis muslimer vil fortsette å leve i uvitenhet så burde de dempe gemyttene om sin religion og ikke reagere på slik kritikk, uansett hvor krenkende den er. Mer mediaomtale fører til at flere personer blir oppmerksom på og informert om denne latterlige religionen, og da forstår de fleste at det ikke blir mindre kritikk.

Mangel på ytringsfrihet kom bare på 5.plass over antivestlige holdninger i muslimske kulturer. Se hvem som topper listen.

Chris d=O

Kommentar på artikkel i VG, Vårt Land, og TV2.

Er det noen som har en tidsmaskin så vi kan hjelpe disse muslimene?

Vold er ikke lenger en legitim kilde til autoritet. Når muslimske fanatikere bruker vold eller trusler om vold i sin kamp mot ytringsfriheten så er det et direkte angrep på norske verdier. Ikke bare ytringsfriheten blir truet, men også en mentalitet om å bruke gode logiske argumenter for å vinne debatter er truet.

Hvis vi lar slike primitive angrep få gjennomslag viser vi at det er akseptabelt å reagere med vold.

Det er på tide å slå hardt ned på slike angrep. Vi kan ikke fortsette å la noen muslimer få reagere fritt uten at det har konsekvenser for både dem selv og dem de representerer.

De fleste vet at disse angrepene representerer Islam i Norge. Det er både betenkelig at Islam forfekter vold gjennom Koranen i tillegg til at muslimer og Islamsk råd i Norge ikke går hardere ut for å fordømme slike angrep. Dette bare forteller oss at Islam ikke er en religion som fortjener en plass i vårt samfunn.

Mangel på fri tenkning god på 2 plass over de verste antivestlige holdninger i muslimske kulturer. Se hvem som topper listen.

Chris d=O

Kommenterer artikkel i VG.

I en internasjonal undersøkelse i 2009 (Gallup Coexist Index 2009:A Global Study of Interfaith Relations) ble holdningene til muslimer i Europa målt. Blant annet målte undersøkelsen muslimenes moralske standpunkt i forhold til homofili.

Resultatene viser at

  • 35 % av muslimene i Frankrike mener at homofili er moralsk akseptabelt
  • 19 % av muslimene i Tyskland mener at homofili er moralsk akseptabelt
  • 0 % av muslimene i Storbritania mener at homofili er moralsk akspetabelt

Dette viser en høy homofobi i den muslimske kulturen, spesielt i Storbritania.

Homofili er ulovlig i de fleste muslimske kulturer, og det er utallige eksempler på at homofile blir henrettet på grunn av sin legning.

Dette er spesielt alvorlig siden den er basert på uvitenhet. I Vesten er homofili for lengst godtatt i de fleste kulturene fordi personer ikke velger sin egen legning, fordi alle personer har rett til å følge kjærligheten, og fordi homofili i seg selv ikke er skadelig.

I de fleste muslimske kulturene finnes svarene først og fremst i Koranen hvor det blant annet står:

«Do you have sex with the males, of all the people? You forsake the wifes that your Lord has created for you! Indeed you are transgressing people» (Sura 26:165+166).

Hvorfor lagde Gud kvinner til menn som ikke tente på de?

Her er den iranske presidenten sitt svar:

Islam er ikke den eneste religionen med negative tanker om homofile. Bibelen sier også at homofili er unaturlig, og at homofile skal brennes på bålet. Derfor er det mange kristne som ikke aksepterer homofili. Heldigvis er dette en eldre generasjon av intolerante gamlinger som ikke lenger er i en posisjon til å påvirke samfunnet.

Den yngre generasjonen av kristne er preget av et liberalt mennesketsyn hvor etiske spørsmål først og fremst er basert på hvilke konsekvenser handlinger har for andre personer. Sånn sett har den kristne kulturen tilpasset seg et opplyst samfunn. Nettopp her henger den muslimske kulturen etter fordi mange av muslimene i den yngre generasjonen har negative holdninger om homofile. Resultatene av den nevnte undersøkelsen viser egentlig at majoriteten av muslimer har holdninger som passer bedre hjemme på 1500-tallets Europa.

Det er på tide at den muslimske kulturen åpner for en mindre diskriminerende tolkning av Koranen. Det er på tide at den nye generasjonen av muslimer begynner å tenke selvstendig i forhold til hva som er god moral. De kan ikke blindt henvise til eldgamle vers i Koranen for å bekrefte sine fordommer. Dette vil gjøre det lettere for muslimer å tilpasse seg det vestlige samfunnet, og det vil gjøre det enklere å være muslim i Norge.

Diskriminering kom bare på 5. plass på listen over de 10 verste antivestlige holdningene i muslimske kulturer. Se hvem som topper listen.

Chris d=O

Burkaen skaper nok en gang debatt i Vesten…

Vi har gang på gang sett politikere kvie seg for å si noe negativt om Islam for å unngå å bli stemplet som islamofober. Men det er på høy tid at man innser at denne debatten handler om å velge mellom religionsfrihet og grunnleggende menneskerettigheter.

På den ene siden kan vi fortsette å ha full religionsfrihet i Vesten. Baksiden er at enhver form for negativ atferd kan rettferdiggjøres i religionens navn. Dermed kan muslimer fortsette å undertrykke kvinner ved å pakke de bort i endeløse Burkaer.

På den andre siden kan vi velge å kjempe for grunnleggende menneskerettigheter for alle, som er et av de viktigste prinsippene som Vesten står for. Vi kan ikke la en voksende minoritet av muslimer som forfekter eldgamle kulturelle tanker bestemme hvilke verdier vi skal ha i Vesten. Ved å forby klesplagg som burka og nikab kan vi bekjempe kvinneundertrykkelsen i muslimske kulturer.

PS: Kvinneundertrykkelse kom bare på 3. plass over de 10 verste antivestlige holdningene i muslimske kulturer. Se hvem som topper listene.

Chris d=O

I mange muslimske kulturer blir kvinner undertrykt. Fordi dette er en del av kulturen, og den eneste virkeligheten disse kvinnene kjenner til, så vet ikke de fleste av disse kvinnene at de blir undertrykt. Det er mange eksempler på slike overgrep.

I noen muslimske kulturer er det en vanlig skikk å kjønnslemleste jenter for at de skal holde på sin renhet til de blir gift. F. eks i det muslimske landet Somalia blir de fleste jenter omkjært, noen i en så lav alder som 5 år.

Her er kjønnsorganet til en kvinne som har blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Klitorishetta og de små kjønnsleppene er fjernet.

Et annet overgrep som mange muslimske kvinner gjennomgår er fysisk mishandling. F. eks 90 % av kvinner i Pakistan, Afganistan, Kurdistan og Tyrkia har blitt slått eller seksuelt misbrukt av mannen.

En undersøkelse av UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI) i Kurdistan, fant 163 tilfeller av hjemlig vold mot kvinner som førte til dødsfall i 2009. Av dette tallet ble det beregnet at kun 5 % av tilfellene var registrert, noe som tilsvarer høye mørketall. Et veldig forsiktig overslag av The United Nations Populations Fund fant ut at ca 5000 kvinner blir drept vært år i muslimske land som følge av hjemlig bråk. I Koranen kan slike overgrep rettferdiggjøres:

«If you experience rebellion from the women, you shall first talk to them, then deserting them in bed, then you may beat them (Sura 4:34)».

Et av de største overgrepene mot kvinner i muslimske kulturer kan i vestlige kulturer føre til en fengselsdom på over 10 år. Dette gjelder seksuell misbruk av unge jenter. F. eks i Iran er aldersgrensen for giftemål 9 år fordi dette var alderen til kona til profeten Muhammad.

Når man i tillegg vet at mannen har rett til samleie når han vil betyr det at flere muslimske kulturer tillater seksuell misbruk av unge jenter.

Her er flere eksempler på overgrep mot kvinner i muslimske kulturer som kan rettferdiggjøres i Koranen.

De har en strengere kleskode en menn.

«They (women) shall not reveal any parts of their bodies, except that which is necessary (Sura 24:31).

En kvinnes vitnemål teller bare halvparten av en manns.

«Two menn shall serve as witnesses; if not two men, then a man and two women whose testimony is acceptable to all (Sura 2:282)».

Mannen har alle rettighetene i forhold til barna i et ekteskap.

«In case of pregnancy, the husbands wishes shall supercede the wifes wishes (Sura 2:228)».

PS: Undertrykking av kvinner kom bare på tredjeplass på topp 10 listen over muslimske antivestlige holdninger. Se hvilke som topper listen.

Chris d=O

Opplysningstiden var en tidsepoke i Vesten rundt 1800-tallet hvor først og fremst det intellektuelle livet blomstret. Her overtok fornuft som den legitime kilden til autoritet. Man begynte å stille seg grunnleggende spørmål som «hvem er jeg», og «hva er god moral». Individet ble satt i fokus, og forskjellen mellom rett og galt ble målt i handlingers konsekvenser.

Opplysningenstiden hadde også fokus på demokratisering og frihet slik at de første menneskerettighetene ble opprettet som f. eks den franske «Declaration of the Rights of Man and of the Citizen». På samme tid mistet kirken, som var den dominerende religiøse aktøren på den tiden, mye av sin makt og oppslutning.

Opplysningstiden spredte seg hovedsakelig med de britiske koloniherrene gjennom hele Europa, Russland, Nordvest-Asia, Australia, USA, mellom-Amerika og Sør Afrika. Dette er landområder som man i dag kaller for Vesten. De resterende landområdene inkluderer Midtøsten, Sørvest-Asia, Sørøst-Asia og Nord-Afrika. Dette er landområder hvor majoriteten av befolkningen er muslimer.

De fleste muslimske kulturer har aldri gått igjennom en slik epoke. Det betyr at den religiøse aktøren aldri har mistet sin makt og oppslutning.

I mange muslimske kulturer er den religiøse undervisningen basert på å underkaste seg lærerne og lærebøkene. Selve ordet Islam betyr nettopp underkastelse. Dette fører til at det ikke aksepteres å stille kritiske spørsmål og tenke selvstendig. Barn skal pugge de hellige tekstene til de kan disse utenat, og ofte på et språk som er ukjent. Sånn sett er de fleste muslimer ukjent med hva som egentlig står i Koranen. De lærer seg heller aldri en kritisk tankegang som gjør at de kan stille spørsmål til sin religion.

Derfor er det mange muslimer i dag som er ukjent med grunnleggende argumentasjonslære når de snakker om Islam.

PS: Mangel på fri tenkning kom på 2. plass over de 10 verste antivestlige holdningene i muslimske kulturer. Se hvilke som topper listen.

Chris d=O